ทีมของเรา


Contact: t.kudlaieva@seedcs.org

เทเทียน่า (ธัญญา) คุดลลาเอียว่า

 ฉันชื่อเทเทียน่า มาประเทศไทยในปี 2558 ฉันเห็นความจำเป็นอย่างมากสำหรับการศึกษาที่มีคุณภาพของคริสเตียน ฉันจึงตัดสินใจย้ายมาที่ตากในช่วงฤดูร้อนปี 2559 หลังจากที่ออกจากการเป็นครูอนุบาลและครูสอนภาษาต่างประเทศระดับมัธยมปลาย
ฉันสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีการสอนภาษาอังกฤษ สเปน และวรรณกรรมโลก และปัจจุบันฉันกำลังศึกษาต่อปริญญาโททางด้านการเป็นผู้นำทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Bob Jones
ฉันได้รับประกาศนียบัตรการสอนของรัฐวอชิงตัน ทั้งนี้ฉันยังได้รับประกาศนียบัตร TESOL (เกี่ยวกับครูที่สอนภาษาอังกฤษให้กับชาติอื่นๆ) จากสมาคมระหว่างประเทศ และประกาศนียบัตร ACSI  (เกี่ยวกับโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติ) จากสมาคมโรงเรียนคริสเตียนนาชาติอีกด้วย    ฉันชอบใช้เวลานอกบ้านกับครอบครัวและเพื่อนๆของฉัน และฉันเชื่อว่าการรักอย่างเต็มเปี่ยมและการใช้โอกาสอย่างเต็มมีความหมายเหมือนกัน และพระเยซูก็เรียกให้เราเป็นแบบนั้น
 “ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน”เอเฟซัส 3:20-21